کوالالامپور

مبدا تور
تهران
مقصد تور
کوالالامپور
تورهای ویژه
خدمات تور بلیط رفت و برگشت با پروازقطر ایرویز ، الاتحاد ، امارات ، 7شب اقامت در هتل با صبحانه ، گشت شهری ، سیم کارت رایگان ،ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی
نکات مهم --
مدارک لازم اصل پاسپورت با حداقل 7ماه اعتبار ، یک قطعه عکس رنگی 4*3زمینه سفید ، کپی از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی ، مشخصات فردی شامل (آدرس ، تلفن منزل)پرینت حساب بانکی همراه با مهر بانک
توضیحات --
servicesS
اقامت هتل
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای تور فارسی زبان
سیم کارت
صبحانه
گشت شهری
آدرس اصفهان -چهارراه نقاشی - ابتدای چهار باغ خواجو - روبروی دبیرستان صارمیه
شماره تماس 031-32684545
کانتر مرتبط با تور
moghadas
دواشی
سیوندیان

مقصد تور اقامت
کوالالامپور
7 شب
حمل و نقل رفت برگشت
تاریخ حرکت
26 اسفند 1396 07 فروردین 1397
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 55,500,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
55,500,000
42,900,000
41,900,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
57,600,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 55,500,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
55,500,000
42,900,000
41,900,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
57,600,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 55,600,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
55,600,000
43,500,000
---
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
59,600,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 55,600,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
55,600,000
43,500,000
---
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
59,600,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 56,900,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
56,900,000
43,950,000
42,550,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
60,500,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 57,900,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
57,900,000
44,900,000
42,900,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
62,500,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 57,950,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
57,950,000
45,350,000
42,850,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
61,950,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 57,950,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
57,950,000
45,350,000
42,850,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
61,950,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 59,250,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
59,250,000
45,950,000
42,950,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
65,450,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 59,250,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
59,250,000
45,950,000
42,950,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
65,450,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 60,350,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
60,350,000
46,750,000
43,750,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
65,950,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 60,350,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
60,350,000
46,750,000
43,750,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
65,950,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 60,950,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
60,950,000
47,750,000
43,950,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
67,950,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 60,950,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
60,950,000
47,750,000
43,950,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
67,950,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 61,500,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
61,500,000
48,500,000
44,500,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
68,950,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 61,500,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
61,500,000
48,500,000
44,500,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
68,950,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 61,850,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
61,850,000
48,950,000
44,500,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
69,950,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 61,850,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
61,850,000
48,950,000
44,500,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
69,950,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 62,000,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
62,000,000
---
44,550,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
69,950,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 62,550,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
62,550,000
49,950,000
44,550,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
71,550,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 61,950,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
61,950,000
48,550,000
44,950,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
67,500,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 64,350,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
64,350,000
50,950,000
45,950,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
73,550,000
---
---
عنوان مبدا اقامت شروع قیمت ها

کوالالامپور-سنگاپور

تهران ( 7 شب ) 63,550,000 ريال

کوالالامپور -سنگاپور

تهران ( 7 شب ) 27,045,000 ريال

کوالالامپور

تهران ( 7 شب ) 18,435,000 ريال

کوالالامپور

تهران ( 7 شب ) 19,950,000 ريال

کوالالامپور

تهران ( 7 شب ) 16,950,000 ريال

کوالالامپور -سنگاپور

تهران ( 7 شب ) 52,045,000 ريال

کوالالامپور -لنکاوی

تهران ( 7 شب ) 55,825,000 ريال

کوالالامپور -پنانگ

تهران ( 7 شب ) 48,895,000 ريال

کوالالامپور

تهران ( 7 شب ) 43,435,000 ريال