بدروم (25 شهریور)

مبدا تور
تهران
مقصد تور
بدروم
تورهای ویژه
خدمات تور خدمات تور
بلیط رفت و برگشت با پروازقشم ایر-6شب اقامت در هتل -ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان- یک گشت شهری
نکات مهم --
مدارک لازم --
توضیحات --
سرویس ها و خدمات
اقامت هتل
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای تور فارسی زبان
شام
صبحانه
گشت شهری
ناهار
آدرس چهارراه نقاشی - ابتدای چهار باغ خواجو - روبروی دبیرستان صارمیه
شماره تماس 03132684545
کانتر مرتبط با تور
moghadas
نیک بخت

مقصد تور اقامت
بدروم
6 شب
حمل و نقل رفت برگشت
تاریخ حرکت
شنبه ، 25 شهریور 1396
سرویس
ALL
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 24,400,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
24,400,000
19,900,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
25,900,000
---
سرویس
ALL
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 25,900,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
25,900,000
20,800,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
28,400,000
---
سرویس
ALL
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 26,500,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
26,500,000
20,900,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
28,900,000
---
سرویس
ALL
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 27,200,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : club standard
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
27,200,000
21,400,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
29,900,000
---
سرویس
ALL
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 28,400,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : standard
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
28,400,000
21,900,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
31,900,000
---
سرویس
ALL
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 29,600,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : standard land view
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
29,600,000
22,600,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
33,600,000
---
سرویس
ALL
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 30,800,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : standard sea view
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
30,800,000
22,900,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
35,400,000
---
سرویس
ALL
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 30,800,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : standard village
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
30,800,000
22,900,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
35,400,000
---
سرویس
ALL
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 31,900,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : standard
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
31,900,000
23,700,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
36,900,000
---
سرویس
UALL
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 31,200,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
31,200,000
23,400,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
35,900,000
---
سرویس
UALL
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 31,200,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : standard land view
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
31,200,000
23,400,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
ريال
35,900,000
---
سرویس
UALL
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 31,900,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : standard sea view
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
31,900,000
23,700,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
36,900,000
---
سرویس
UALL
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 31,900,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : MYNDOS standard
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
31,900,000
23,700,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
36,900,000
---
سرویس
UALL
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 34,300,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : MAIN standard
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
34,300,000
24,900,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
ريال
40,600,000
---