آنکارا

مبدا تور
تهران
مقصد تور
آنکارا
تورهای ویژه
خدمات تور خدمات تور: بليط رفت و برگشت با پروازايران اير– ترانسفر فرودگاهی – را هنماي فارسي زبان – بيمه مسافرتي تا سقف 10.000 يورو
نکات مهم 1. راهنمايان تور جهت ترانسفر با تابلوی SHAYAN در فرودگاه به استقبال مسافرین خواهند آمد .
2. نرخ بليط كودك زير 2سال 175.000 تومان مي باشد. در صورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد .
3. شرا يط كنسلي هتل تا 48 ساعت قبل از پرواز قابل كنسل كردن و از 24 ساعت به بعد شامل نوشو مي گردد .
4. چنانچه مسافر زودتر از زمان رزرو تایيد شده از هتل خارج گردد بابت شبهاي باقيمانده مبلغي مسترد نمي گردد .
مدارک لازم اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه بوده .
توضیحات --
servicesS
اقامت با صبحانه
اقامت هتل
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای تور فارسی زبان
صبحانه
آدرس چهارراه نقاشی - ابتدای چهار باغ خواجو - روبروی دبیرستان صارمیه
شماره تماس 031-32684545
کانتر مرتبط با تور
moghadas
نیک بخت

مقصد تور اقامت
آنکارا
3 شب
حمل و نقل رفت برگشت
تاریخ حرکت
26 تیر 1396 31 شهریور 1396
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 12,290,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : 10دقیقه تا سفارت امریکا
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
12,290,000
11,490,000
7,590,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
ريال
13,390,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 12,290,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : 10دقیقه تا سفارت آمریکا
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
12,290,000
11,390,000
7,590,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
ريال
13,790,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 12,390,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : 6 دقیقه تا سفارت كانادا
10دقیقه تا سفارت آمریکا
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
12,390,000
11,390,000
7,590,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
ريال
13,790,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 12,390,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : 6 دقیقه تا سفارت كانادا
10دقیقه تا سفارت آمریکا
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
12,390,000
11,390,000
7,590,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
ريال
13,790,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 12,590,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : 10دﻗﯿﻘه ﺗﺎ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﻜﺎ
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
12,590,000
11,490,000
7,590,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
ريال
13,990,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 12,590,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : 6 دقیقه تا سفارت كانادا
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
12,590,000
11,590,000
7,590,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
ريال
13,990,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 12,290,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
12,290,000
11,390,000
7,590,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
ريال
13,390,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 12,590,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : 15 دقیقه تا سفارت کانادا
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
12,590,000
11,590,000
7,590,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
ريال
14,590,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 12,590,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : 10دﻗﯿﻘه ﺗﺎ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﻜا
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
12,590,000
11,590,000
7,590,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
ريال
14,590,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 12,590,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : 10دﻗﯿﻘه ﺗﺎ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﻜا
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
12,590,000
11,790,000
7,590,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
ريال
14,490,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 12,990,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : 10 دقیقه تا سفارت امریكا
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
12,990,000
11,790,000
7,590,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
ريال
14,890,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 13,390,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : 10 دقیقه تا سفارت کانادا
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
13,390,000
11,690,000
7,590,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
ريال
15,790,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 13,390,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : 10دقیقه تا سفارت آمریکا
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
13,390,000
12,190,000
7,590,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
ريال
16,390,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 13,690,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : 10 دقیقه تا سفارت امریكا
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
13,690,000
11,890,000
7,590,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
ريال
16,090,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 13,690,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : روبروي سفارت امریكا
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
13,690,000
11,890,000
7,590,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
ريال
16,590,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 13,790,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : 10 دقیقه تا سفارت آمریکا
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
13,790,000
11,990,000
7,590,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
ريال
16,090,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 13,790,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : 10دقیقه تا سفارت امریكا
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
13,790,000
---
7,590,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
ريال
16,590,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 13,990,000 ريال
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
13,990,000
11,990,000
7,590,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
ريال
16,990,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 13,990,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : 10دقیقه پیاده تا سفارت کانادا
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
13,990,000
11,990,000
7,590,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
ريال
16,990,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 13,990,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : 5 دقیقه پیاده تا سفارت انگلیس
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
13,990,000
11,990,000
7,590,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
ريال
16,990,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 12,990,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : 15 دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
12,990,000
11,590,000
7,590,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
ريال
14,990,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 14,690,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : 10 دقیقه پیاده تا سفارت امریکا
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
14,690,000
---
7,590,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
ريال
18,190,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 14,990,000 ريال
تخفیف : ---
توضیحات : 10 دقيقه پیاده تا سفارت امریكا
10 دقيقه پیاده تا سفارت کانادا
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته)
ريال
14,990,000
12,590,000
7,590,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
ريال
17,990,000
---
---